Tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 2016 | Jawapan Lengkap

Tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 2016  
ok? Kerja kursus Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) merupakan salah satu komponen untuk cemerlang di dalam PT3.

Kerja kursus PT3 bagi tahun 2016 amat penting dan ianya juga sebolehnya disempurnakan dengan mengikut tajuk yang diberi.

Bagi Tajuk Kerja kursus PT3 Tahun 2016 masih belum dikeluarkan, Admin akan kemaskini Tajuk kerja kursus ini dari masa kemasa, semoga dapat membantu anda dalam melaksankan urusan kerja kursus ini.

Tajuk Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Tajuk Kerja Kursus adalah berkenaan bangunan ataupun binaan bersejarah. Pelaksanaan tugasan ini bermula pada 19 Jun 2016 sehingga 1 Julai 2016. Di sini, kami cuba sedaya upaya menyediakan jawapan lengkap kepada anda.

Jawapan Lengkap Kerja Kursus Sejarah PT3 2016

Tajuk Kajian : Bangunan Bersejarah di Tempat saya ( anda boleh mengubah mengikut tajuk anda sendiri)
Nama Penulis : Ahmad Bin Abu (Letakkan nama anda)

1.0 Penghargaan

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang membantu saya menyiapkan kerja kursus sejarah ini. Terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang membantu dari segi kewangan dan dorongan untuk saya menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada guru sejarah saya Puan...  yang banyak memberi tunjuk ajar dan panduan kepada saya. Seterusnya kepada rakan-rakan yang sentiasa menghulurkan bantuan dan bekerjasama menyiapkan kerja kursus ini..... (* karang mengikut penulisan anda)

2.0 Isi Kandungan

Bil.
PERKARA
MUKASURAT
1
PENGHARGAAN

2
ISI KANDUNGAN

3
OBJEKTIF KAJIAN

4
KAEDAH KAJIAN

5
HASIL KAJIAN
5.1. PEGENALAN
5.2. STRUKTUR BANGUNAN/BINAAN
5.3. SEBAB BANGUNAN DIBINA
5.4. FUNGSI DAN KEADAAN BANGUNAN MASA KINI
5.5. LANGKAH MEMELIHARA DAN MEMULIHARA BANGUNAN

6
RUMUSAN

7
LAMPIRAN

8
RUJUKAN

3.0. Objektif Kajian


 • Untuk mengetahui nama bangunan bersejarah di tempat saya.
 • Untuk mengetahui latar belakang dan sebab pembinaan bangunan bersejarah di tempat saya.
 • Untuk memahami tujuan dan fungsi bangunan bersejarah pada masa dahulu dan masa kini.
 • Untuk mengetahui usaha pihak masa kini untuk mengekalkan dan memelihara bangunan bersejarah.
 • Untuk menyedari peranan individu dalam memelihar dan memulihara bangunan bersejarah.
 • Belajar cara dan method mencari maklumat sejarah.

4.0.Kaedah Kajian

Di dalam kajian kerja kursus sejarah ini, sebanyak 5 kaedah kajian saya telah gunakan untuk mendapatkan maklumat dan informasi, antaranya ialah;

 • Kaedah temuramah dari penduduk tempatan
 • Kaedah carian sumber internet
 • Kaedah kajian dan analisis artikel dari majalah dan akhbar tempatan
 • Kaedah rujukan dari pusat sumber
 • Kaedah bimbingan dari guru-guru.

* Huraikan setiap kaedah kajian yang telah anda gunakan*

5.0.Hasil Kajian

*Pecahkan esei anda kepada 4 subtopik yang telah dinyatakan di atas.

* Pilih satu bangunan bersejarah yang berada di tempat anda, dan huraikan mengikut rekabentuk binaan, pelan binaan, bahan binaan , dan cara binaan.

5.1.Struktur Binaan

5.2. Sebab Bangunan Dibina

* Nyatakan sebab bangunan dibina dan ceritakan secara teperinci *

5.3. Fungsi bangunan / binaan bersejarah masa kini

*Huraikan fungsi bangunan tersebut pada masa kini*

5.4. Langkah Memelihara dan Memulihara Bangunan Bersejarah

Pelupusan bangunan bersejarah atas alasan pembangunan telah menghakis warisan negara kita.Berikan pendapat anda tentang cara-cara mengekalkan bangunan bersejarah ini.Bagi sesebuah negara, bangunan bersejarah adalah penting sebagai warisan masyarakat yangmendukung negara tersebut.

Negara kita juga adalah tidak terkecuali dalam hal ini. Sememangnya, pengekalan bangunan bersejarah adalah penting sebagai warisan masyarakat kita sejak tertubuhnyaKesultanan Melayu Melaka pada abad kelima belas lagi.

Kini, banyak bangunan bersejarah telahdilupuskan untuk membina bangunan baharu. Pelupusan bangunan bersejarah atas alasan pembangunan telah menghakis warisan negara kita. Bangunan bersejarah bukti kukuh sesuatu peristiwa atau sejarah yang berlaku di negara kita. Oleh itu, bangunan bersejarah perlu dikekalkan dandipulihara.

 Bangunan bersejarah dapat dijadikan iktibar atau panduan kepada generasi muda dan jugadapat dijadikan bahan penyelidikan dan kajian tentang evolusi manusia yang berlaku. Persoalannya,apakah cara dapat dilakukan untuk mengekalkan bangunan bersejarah ini?Pertama, bangunan bersejarah boleh dijadikan daya tarikan pelancong, contohnya KotaCornwallis, Istana Kellis, Kota A’ Famosa, tapak kaki Hang Tuah, Bangunan Sultan Abdul Samad
dan Penjara Pudu. Bangunan bersejarah perlu dipulihara untuk tatapan pelancong asing.

 Bangunan tersebut mempunyai daya tarikan kerana berkaitan dengan sejarah yang telah berlaku di negara kita.Umumnya diketahui para pelancong sama ada dari luar atau dalam negara ingin melawat ke bangunan bersejarah.Selain itu, bangunan bersejarah juga boleh diubah suai menjadi bangunan muzium yang memaparkan sejarah tertentu. Contohnya, Istana Lama Kedah dijadikan Muzium Diraja Kedah yang merakamkan sejarah susur galur raja-raja yang memerintah Kedah.

Pada masa yang sama, seni binaBangunan Istana Lama Kedah dapat dijadikan bahan tontonan generasi masyarakat sekarang.Tambahan pula, bangunan bersejarah juga dapat ditukar menjadi bangunan pentadbiran.Contohnya, Bangunan Sultan Abdul Samad pernah dijadikan mahkamah.

Dengan ini, pihak  berkenaan dapat mengurangkan kos pembinaan baharu dan menjadi kebanggaan orang ramai yang pernah berurusan di situ. Di samping itu, Bangunan Sultan Abdul Samad juga menjadi mercu tanda Kuala Lumpur.Justeru, bangunan bersejarah juga boleh dijadikan rumah kebajikan atau pusat jagaan.

Badankebajikan tidak perlu menyewa atau membina bangunan baharu. Mereka boleh mengubah suai bangunan bersejarah mengikut keperluan tanpa melupuskan bangunan tersebut. Dengan ini, golonganyang kurang bernasib baik mendapat pembelaan.

Di samping itu, bangunan bersejarah dapat dijadikan sebagai pusat perniagaan kalau bangunantersebut masih selamat digunakan. Bangunan bersejarah akan menjadikan daya tarikan kepada pelanggan. Peniaga juga dapat berniaga dalam suasana yang berbeza.Kesimpulannya, bangunan bersejarah masih memberikan manfaat. Bangunan bersejarahmerupakan sebahagian warisan bangsa Malaysia.

Tinggalan-tinggalan ini tidak dapat ditukar gantidengan wang ringgit. Di dalamnya tersingkap banyak kisah yang tidak dapat terperikan dalam buku- buku sejarah. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama mengekalkan dan memulihara bangunan bersejarah

6.0.Rumusan

Kesimpulannya, bangunan ataupun binaan sejarah amat penting bukan sahaja untuk generasi masa kini, bahkan generasi hadapan. Hal ini kerana, bangunan bersejarah menyimpan sejarahnya yang tersendiri. Melihat binaan yang tersergam ini, boleh membantu untuk mengingatkan kita akan sejarah dan cerita di sebalik bangunan tersebut. Seringkali kita mendengar "sesiap yang melupai sejarah, akan mengulanginya kembali" .

 Daripada pepatah ini, kita boleh simpulkan bahawa salah satu cara untuk terus mengingati sejarah adalah dengan melihat sendiri di depan mata tinggalan bangunan bersejarah ini. Kempen dan usaha memelihara bangunan bersejarah ini juga adalah menjadi tanggujawab setiap lapisan masyarakat. Kita bertanggungjawab untuk terus menjaganya.

7.0.Sumber Rujukan

Berikut adalah contoh sumber rujukan ( Klik pada pautan http://www.musafirzaman.com/2016/06/panduan-menulis-rujukan-pt3-kerja.html )

0 comment... add one now

Jika Terdapat sebarang persoalan, Sila komen :)