Semakan Slip Gaji Online

Penyata Gaji Online / E-Penyata Gaji / Slip Gaji Online. Page ini memudahkan guru menyemak slip gaji secara online. Kini maklumat berkenaan gaji kasar, jumlah potongan dan gaji bersih dapat disemak tanpa perlu menunggu.
E-PENYATA GAJI

Penyata Gaji Online KLIK DI SINI  > Semak Slip Gaji Online
http://www.anm.gov.my/public_html/bm/default/epenyata.php

E-Penyata Gaji merupakan satu kaedah yang digunakan oleh kerajaan untuk memudahkan penjawat awam menyemak gaji secara online. Kaedah ini ternyata mampu memberikan faedah penting untuk mempercepatkan proses mendapatkan penyata . Berbanding kaedah  lama menggunakan slip gaji bercetak ia hanya keluar sekali dan kehilangan slip ini akan mengundang pelbagai masalah. Di samping menjimatkan kos kaedah ini juga memberikan jaminan keselamatan dalam penyimpan data slip gaji.

Meski pun berdepan dengan masalah peniruan cara baru, pihak yang terlibat dalam urusan pengesahan benar haruslah bekerjasama dengan badan - badan yang berkaitan untuk mengelakkan kejadian pemalsuan dokumen.

semak E-PENYATA GAJI DISINI > http://musafirzaman.blogspot.com/2015/09/e-penyata-gajipenyata-gaji-onlineslip.html

http://musafirzaman.blogspot.com/2015/09/e-penyata-gajipenyata-gaji-onlineslip.html

0 comment... add one now

Jika Terdapat sebarang persoalan, Sila komen :)